Enhance the knowledge and skills of legal professionals and other stakeholders in using strategic litigation to enforce the rights of persons with disabilities (LITIS)

750
0
SHARE

Enhance the knowledge and skills of legal professionals and other stakeholders in using strategic litigation to enforce the rights of persons with disabilities (LITIS) este un proiect transnațional implementat de Asociația Pro Refugiu (România), Universitatea din București (România), Universitatea Salamanca (Spania), Italian Coalition for Civil Liberties and Rights. LITIS este implementat în perioada Martie 2024 – Decembrie 2025 cu sprijnul financiar al Programului Cetățeni, egalitate, drepturi și valori (CERV).
Proiectul își propune să consolideze protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități; să permită persoanelor cu dizabilități să se bucure de toate drepturile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a UE, precum și de cele stipulate în alte instrumente legislative europene și internaționale; să faciliteze accesul la o protecție juridică eficientă prin intermediul litigiilor strategice atunci când persoanele cu dizabilități sunt supuse unei discriminări multiple.
Proiectul va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor din domeniul juridic care lucrează pentru organizații non-guvernamentale, institutele pentru drepturile omului și alte entități axate pe promovarea egalității în execitarea drepturilor, instituția Avocatul Poporului, barouri și avocați ; consolidarea cooperării între institutii, organizatii, profesionisti pentru a aborda problematica discriminării multiple care afectează persoanele cu dizabilități.
Proiectul are patru pachete de lucru cu activități multiple
• Realizarea de întâlniri grup de lucru pentru profesioniștii din domeniul juridic și alți apărători ai drepturilor din România, Italia și Spania, în vederea realizării schimb de informații, a transferului de know-how despre cum să pledeze în numele persoanelor cu dizabilități la nivel național și european, a împărtășirii experiențelor de succes în litigii strategice și a altor acțiuni de promovare a drepturilor omului și a justiției.
• Elaborarea unui compendiu de rezumate de jurisprudență și a unui manual privind litigii strategice în cazuri de discriminare multiplă în ceea ce privește persoanele cu dizabilități.
• Realizarea a 5 training-uri naționale și 2 training-uri transnaționale pentru un total de 142 de profesioniști din domeniul juridic din organizații ale societății civile, institute de drepturile omului, organisme de promovare a egalității, asociații de avocați, instituția Avocatul Poporului și alți apărători ai drepturilor din România, Italia și Spania, pentru a le aprofunda cunoștiințele cu privire la litigii strategice, modul în care cadrul legislativ poate fi utilizat pentru a proteja persoanele cu dizabilități împotriva discriminării multiple și a altor încălcări ale drepturilor omului.
• Activități de diseminare online și offline care vizează cel puțin 300 de institutuții, organizații, profesioniști și 25 000 de utilizatori de social media.
Newsletter (RO) – LITIS Project

Ajuta-ne sa ne facem cunoscuti:

NO COMMENTS