Referirea în vederea acordării de asistență juridică victimelor traficului de persoane

2019
0
SHARE

Referirea in vederea asistentei victimelor traficului de persoane

Publicația “Referirea în vederea acordării de asistență juridică victimelor
traficului de persoane” a fost elaborată ca parte a Proiectului “Strengthening
multidisciplinary cooperation to ensure an effective referral, assistance, rights
protection for victims of human trafficking”, finanțată de Comisia Europeană,
Programul Justiție. Proiectul a fost implementat de către Asociația Pro Refugiu
România (coordonator), Caritas International Belgia (partener), Association Trabe
Iniciativas para la Economia Social y Solidaria Spain (partener), Scandinavian
Human Rights Lawyers Sweden (partner).
Necesitatea implementării proiectului și, implicit, elaborarea publicației au
pornit de la o serie de provocări frecvente cu care se confruntă victimele traficului de
ființe umane – în special problema asistenței juridice și a reprezentării care ar trebui
să fie disponibile pe parcursul procedurilor judiciare.
În general, accesul la justiție este recunoscut drept unul dintre drepturile
fundamentale ale omului. Cu toate acestea, din diferite motive și ca urmare a
anumitor obstacole, victimele traficului de ființe umane sunt împiedicate să-și
exercite pe deplin acest drept fundamental.
Elaborarea unei strategii de sesizare a serviciilor de asistență juridică este
mai mult decât necesară din mai multe motive:
 în multe state nu există o strategie adecvată în ceea ce privește asistența în
identificarea și referirea victimelor traficului de ființe umane.
 existența, în anumite țări, a mecanismelor de asistența în identificare și
referire, dar care în practică nu sunt pe deplin aplicate, având astfel o
eficiență limitată – aspectele legate de asistența juridică sunt menționate
foarte succint, insuficient.
 cooperarea transfrontalieră aproape inexistentă a avocaților victimelor din
țările de origine și de destinație, chiar dacă sunt bine cunoscute dimensiunea
transnațională a traficului de ființe umane și faptul că de cele mai multe ori un
proces înseamnă proceduri juridice în ambele țări.
Publicația este structurată pe 6 capitole, iar modul de prezentare facilitează
accesul la informații al diferitelor țări, indiferent dacă acestea sunt țări de origine
și/sau de destinație.

Ajuta-ne sa ne facem cunoscuti:

NO COMMENTS