Publicatii

România a reuşit să rezolve în mare parte chestiunea reglementării procedurii de azil şi a drepturilor de care se bucură solicitanţii de azil, refugiaţii. Trebuie însă dezvoltate în continuare forme specializate de asistenţă din partea autorităţilor pentru integrarea în societate a străinilor care au primit protecţie în România. Aceasta înseamnă derularea concretă a unor programe de pregătire profesională şi sprijin...

Traficul de fiinte umane inseamnă comert cu oameni şi folosirea acestora în scopuri profitabile de catre delincventi. Acest lucru poate insemna a forta sau pacali oameni sa se prostitueze, sa cersească sau sa munceasca. Este un fenomen care implica multiple dimesiuni: este unul dintre cele mai grave crime din întreaga lume, o incalcare a drepturilor omului, un fenomen economic si...